Tato 30denní metoda automatické výuky jazyků způsobí kolaps jazykových škol

AKCE

Jakýkoli cizí jazyk za méně než 30 dní! Věda dokazuje, že je to možné

Fenomenální multilingvista, prof. Andrzej Gawroński, který ovládal minimálně 60 cizích jazyků a lingvista a polyglot Giuseppe Gasparo Mezzofanti, ovládající 38 jazyků, to jsou pouze příklady géniů, kteří posloužili jako základ k vytvoření této 30-denní metody. Umožňuje zvládnout v překvapivě expresním čase slovní zásobu i v rozsahu ročního jazykového kurzu!

V poznatcích o prof. Andrzejowi Gawrońském je uváděno, že rozuměl nikoli 60, ale 100 nebo dokonce 140 cizím jazykům.

Již 597,158 Evropanů zavrhlo složité metody učení jazyků, které nepřinášejí výsledky, a díky Přírodní metodě výuky jazyků se připojili k Mezzofantimu a Gawrońskému. Majitelé jazykových škol jsou zaskočeni, že tato metoda spatřila světlo světa. Bojí se, že nyní každý může poznat tajemství nejúčinnějšího způsobu, jak se naučit cizí jazyky.

Vy také, nezávisle na věku, vzdělání a Vašich zkušenostech s učením jazyků, již za 4 týdny vyvoláte úžas a šok ve tvářích rodiny, přátel a kolegů z práce. Dokonce i když si všichni myslí, že k učení jazyků nemáte předpoklady, nikdo teď neuvěří, že se jazyk učíte necelých 30 dnů.

A to bude teprve začátek Vašich úspěchů!

Proč je učení s Fast Phrases tak rychlé?

Protože zvyšuje pracovní kapacitu Vašeho mozku až 5-násobně. Nemyslete si, že je pozdě, abyste začali používat cizí jazyk. Na to nikdy není pozdě! Můžete se o tom přesvědčit již za 30 dnů. Toto jsou změny, kterých si všimnete ve svém dosavadním životě:

  • začnete bez stresu přirozeně mluvit cizím jazykem sotva po 30 dnech učení,
  • čtení informací v zahraničních servisech pro Vás nebude představovat žádný problém,
  • získáte obdiv nejbližších a uznání v práci,
  • už navždy se budete učit několikrát rychleji.

V čem spočívá tajemství expresní výuky jazyků podle Přírodní metody?

Všechny standardní metody výuky jazyků aktivují pouze nepatrné části Vašich paměťových možností a vytváření slovních vazeb. Ze své podstaty účinně nenapomáhají těmto kognitivním procesům, neboť k práci aktivují pouze malou část mozkových struktur. Přírodní metoda výuky jazyků obsažená v systému interaktivních kartiček Fast Phrases způsobuje, že tento systém funguje jinak. Využívá 100% schopností, které již máte, ale které nyní podřimují ve Vašem podvědomí.

Na základě výzkumů EOC Institute lze konstatovat, že zdrojem nadprůměrných schopností prof. Gawrońského a Giuseppe G. Mezzofantiho je mimo jiné zásada úplné synchronizace mozku (angl. Whole Brain Synchronization). Spočívá v aktivizaci pravé a levé mozkové hemisféry zároveň. Při zapamatovávání si nových slov aktivuje automatická 30denní Přírodní metoda výuky jazyků obsažená ve Fast Phrases, zároveň pravou a levou mozkovou hemisféru. Celý mozek pracuje 5-krát produktivněji než obvykle. Vede to ke zvýšení kognitivních možností, schopností zapamatovat si nová slovíčka a spojovat je s ceskými ekvivalenty. Díky tomu jsou vznikající konotace silnější, ukládají se hlouběji do paměti a Váš mozek si samovolně, téměř automaticky pamatuje nová slovíčka.

Pro koho je tato metoda určena?

Pro všechny. Začínáte od nuly? Již po cca 2 týdnech jsou vnitřní zábrany před mluvením v cizím jazyce odstraněny a Vy získáte sebevědomí a přirozenost při používání nových slovíček. Máte základy jazyka? Zlepšíte si výslovnost a po 2 dnech používání metody Fast Phrases si osvojíte více než 270 nových slovíček! Nezávisle na místě, ze kterého začínáte, po 9 dnech postřehnete výrazný rozdíl ve své slovní zásobě. Bude mnohem bohatší než dříve. Po měsíci budete ovládat angličtinu, němčinu nebo jakýkoli jiný jazyk tak dobře, jako kdybyste absolvovali časově náročný jazykový kurz. Pokud se tak nestane, máte právo využít speciální záruku spokojenosti. Bez složitého vysvětlování dostanete peníze za program zpátky.

Začněte jazykovou výuku